Gunnar Holm is a journalist by education and has lived by the pen ever since, through daily and weekly press, trade magazines and online papers. Whenever fate intervened, he also earned his stripes within Public Relations. His extensive CV includes Publishing Director (Ernst-Mortensen) and PR Director (Ford Motors, Greyling Publicity).  

Gunnars short stories comment on everyday issues, but often hail back in time. And what times! The writings pull from a seemingly endless source of madness – and they're all more or less 100% truthful.

Contact Gunnar a freelance writer for freelancing services via one of the "Contact" links on PAPERBACK. 

 

Gunnar Holm er utdannet journalist og har livnært seg av pennen siden da – innen dags- og ukepresse, fagblader og nettaviser. Iblant har skjebnen grepet inn og gitt ham vid erfaring innen PR. Hans omfattende CV inkluderer Forlagssjef (Ernst-Mortensen) og PR-sjef (Ford Motors, Greyling Publicity).

Gunnars korthistorier kommenterer hverdagstemaer, men går ofte bakover i tid. Og for en tid! Historiene er tappet av en nærmest utømmelig kilde av galskap  – og de er alle nesten 100% sanne.

Kontakt Gunnar for frilanstjenester via en av "Contact"-trådene på PAPERBACK.